திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
கலைமகளார் திருப்பதிகம்
kalaimakaḷār tiruppatikam
பாங்கியர்க் கறிவுறுத்தல்
pāṅkiyark kaṟivuṟuttal
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

102. ஆனந்த களிப்பு
āṉanta kaḷippu