திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
வெண்ணிலா
veṇṇilā
சிலதா ஸம்வாதம்
silatā shamvātam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

105. நடேசர் கொம்மி
naṭēsar kommi