திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
சிலதா ஸம்வாதம்
silatā shamvātam
இன்னந் தயவு வரவிலையா
iṉṉan tayavu varavilaiyā
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

107. நடேசர் கீர்த்தனை
naṭēsar kīrttaṉai