திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
இன்னந் தயவு வரவிலையா
iṉṉan tayavu varavilaiyā
நற்றாய் கவன்றது
naṟṟāy kavaṉṟatu
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

109. வினா உத்தரம்
viṉā uttaram