திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
நெஞ்சறை கூவல்
neñsaṟai kūval
நெஞ்சறிவுறூஉ
neñsaṟivuṟūu
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

036. நெஞ்சைத் தேற்றல்
neñsait tēṟṟal

No audios found!