திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
புறமொழிக் கிரங்கல்
puṟamoḻik kiraṅkal
திருவருட் பதிகம்
tiruvaruṭ patikam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

070. கருணை பெறா திரங்கல்
karuṇai peṟā tiraṅkal