திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
சல்லாப லகரி
sallāpa lakari
தலைமகளின் முன்ன முடிபு
talaimakaḷiṉ muṉṉa muṭipu
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

112. வேட்கைக் கொத்து
vēṭkaik kottu

No audios found!