திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல்
aruṭperuñjōti akaval
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

001. பரசிவ வணக்கம்
parasiva vaṇakkam