திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
பரசிவ வணக்கம்
parasiva vaṇakkam
அருட்பெருஞ்சோதி அட்டகம்
aruṭperuñsōti aṭṭakam
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

002. அருட்பெருஞ்ஜோதி அகவல்
aruṭperuñjōti akaval