திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
திருவருள் வேட்கை
tiruvaruḷ vēṭkai
அறிவரும் பெருமை
aṟivarum perumai
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

017. அபராத விண்ணப்பம்
aparāta viṇṇappam

No audios found!