திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அபராத விண்ணப்பம்
aparāta viṇṇappam
அருள்விடை வேட்கை
aruḷviṭai vēṭkai
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

018. அறிவரும் பெருமை
aṟivarum perumai

No audios found!