திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அடிமைத் திறத் தலைசல்
aṭimait tiṟat talaisal
நாள் அவத்து அலைசல்
nāḷ avattu alaisal
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

041. அவத்தொழிற் கலைசல்
avattoḻiṟ kalaisal

No audios found!