திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
வழிமொழி விண்ணப்பம்
vaḻimoḻi viṇṇappam
ஆற்றா விண்ணப்பம்
āṟṟā viṇṇappam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

049. சிறுமை விண்ணப்பம்
siṟumai viṇṇappam

No audios found!